Malach Arad , Klan Kruh světla
- Zakladatel 15. 2. 2012 22:31:57 -
- Právo zakládání klanových aliancí 1. 4. 2010 16:04:00 -