Dark Lord Wolf , Klan Paliči z Mexica
- Zakladatel 18. 5. 2016 14:22:16 -
- Právo zakládání klanových aliancí 5. 9. 2013 21:56:25 -