Belegg II. , Klan Paliči z Mexica
- Zakladatel 12. 9. 2013 11:18:25 Aktivní hráč, s námi od začátku, sdílím práva i povinnosti ;-D
- Právo zakládání klanových aliancí 29. 4. 2008 22:43:03 -