Lord of the Magic , Klan Cave of the Death
- Zakladatel 9. 1. 2011 22:12:00 -
- Právo zakládání klanových aliancí 22. 5. 2009 2:02:23 -