Narroth , Klan Burning Crusade
- Zakladatel 11. 12. 2014 10:59:40 -
- Právo zakládání klanových aliancí 3. 4. 2009 21:01:19 -