Whisky III , Klan Paliči z Mexica
- Veterán 29. 6. 2015 10:19:35 -
- Právo zakládání klanových aliancí 7. 4. 2015 14:05:42 -