Klany jsou velké spolky hráčů napříč všemi ligami. Mají svá vnitřní pravidla, bodování, vyznamenání a fóra.
Zvol klan k zobrazení:
Ainulindalë
( členů: 45, bodů: 1405 )
Prolog:

Byl Eru, Jediný, který se v Ardě nazývá Ilúvatar. Nejdříve učinil Ainur, Svaté, kteří byli potomstvem jeho myšlenky, a byli s ním dříve, než bylo vytvořeno cokoli jiného. A předkládal jim hudební témata a oni před ním zpívali a On byl rád.. Dlouho však zpívali každý sám nebo jen několik spolu, zatímco ostatní naslouchali.

A stalo se, že Ilúvatar svolal všechny Ainur a vyjevil jim mocné téma, rozvinul před nimi věci větší a podivuhodnější, než dosud zjevil; a sláva počátku tohoto tématu a nádhera jeho konce Ainur ohromila, takže se sklonili před Ilúvatarem a mlčeli.

Potom jim Ilúvatar řekl: "Chci, abyste nyní na téma, které jsem vám vyjevil, v souzvuku spolu hráli Velkou hudbu." Poté začaly hlasy Ainur, podobné harfám a loutnám, píšťalám a trubkám, violám a varhanám a připomínající nespočetné sbory, ztvárňovat Ilúvatarovo téma ve Velkou Hudbu - Hudbu Ainur.

Když Ainur dopěli, přivedl je Ilúvatar do Prázdna a řekl: "Hle, vaše Hudba!" a ukázal jim vidinu - dal jim zrak a tam, kde byl předtím jen sluch, spatřili Ainur před sebou zviditelněný nový Svět, a ten byl zaokrouhlený v Prázdnu a tkvěl v něm, ale nebyl z něho. A jak se dívali a žasli, tento Svět počal odvíjet svou historii a zdálo se jim, že žije a roste.

Ilúvatar opět řekl: "Hle, vaše Hudba!" - to je váš zpěv, váš svět a já vám jej předkládám. Naleznete v něm vše, co stvořeno bylo vašimi hlasy. Je to svět, jemuž Elfové říkají Arda, Země...

Název aliance = Hudba Ainur XXx (příklad: 3D, 2Ba)
Popis aliance = Nechť stane se, co předpovězeno bylo ve Velké Hudbě.
Erb aliance = 106, 19
Název Kultu = Pocta Ardě
 Jméno vládceLigaPoziceUžitečnostVyznamenání / TrestyDiscord 
Drak z Hor?xZakladatel (4504 dnů)124?
Drak z Hor I?xVelitel (4504 dnů)+ 76  ?
Drak z Hor V?xVelitel (2987 dnů)+ 72  ?
Drak z Hor IV?xVelitel (4504 dnů)+ 70  ?
Drak z Hor VIII?xVelitel (2892 dnů)+ 61  ?
Drak z Hor III?xVelitel (4504 dnů)+ 42  ?
Drak z Hor IX?xVelitel (2944 dnů)+ 42  ?
Drak z Hor II?xVelitel (4504 dnů)+ 36  ?
Drak z Hor X?xVelitel (2944 dnů)+ 28  ?
Drak z Hor VII?xVelitel (2945 dnů)+ 6  ?
Drak z Hor VI?xVelitel (2892 dnů)+ 0  ?
 = 557     
Able?xVelitel (2485 dnů)91?
Gabriel Van Helsing?xVeterán (2359 dnů)+ 135  ?
Hott Dogg?xVeterán (2990 dnů)+ 100  ?
Sultan Sulejman?xVeterán (1436 dnů)+ 49  ?
dežo 1?xVeterán (2484 dnů)+ 30  ?
 = 405     
Václav IV?xČlen (4503 dnů)114?
Spiker the Unruly?xČlen (2411 dnů)90?
Spiker the Valiant?xČlen (2366 dnů)+ 40  ?
Spiker the Feral?xČlen (2302 dnů)+ 0  ?
Spiker the Bold?xČlen (2302 dnů)+ 0  ?
 = 130     
sedgar?xČlen (2411 dnů)80?
Lordík?xČlen (2411 dnů)70?
Lazy?xČlen (2332 dnů) + 10  ?
 = 80     
FerrerX?xČlen (770 dnů)66
fakir?xČlen (2366 dnů)40?
Micro II?xČlen (2981 dnů)36?
Alvedea?xČlen (2367 dnů)30
Xykon II?xČlen (1436 dnů)22?
Jarry?xČlen (1344 dnů)10?
jarry11?xČlen (1359 dnů)+ 56  ?
 = 66     
Malý Bubin?xČlen (1439 dnů)8?
freda?xČlen (1436 dnů)+ 135  
 = 143     
Stin7?xČlen (791 dnů)0?
sarak?xČlen (791 dnů)+ 8  ?
stinopan777?xČlen (791 dnů)+ 6  ?
Stin?xČlen (791 dnů)+ 2  ?
sraženy?xČlen (791 dnů)+ 2  ?
sarak7?xČlen (791 dnů)+ 0  ?
 = 18     
Genghis Chan?xNováček (2390 dnů) 20?
Hexen?3JNováček (723 dnů)0?
Heretik?xNováček (723 dnů)+ 0  ?
Kacír?xNováček (723 dnů)+ 0  ?