Seznam všech typů hrdinů, které lze najmout

Kteréhokoliv hrdinu je možné zakoupit stejně jako ostatní služby za DE-kredity. Služba se jmenuje Najmutí hrdiny. Placené služby ve hře - nákup Narozdíl od některých služeb zůstává hrdina hráči i po skončení ligy! Hrdina získává bojem zkušenosti (ve vyšších ligách mnohem více), a má-li jich dostatek, může hráč určit, kterou vlastnost hrdinovi vylepší, a tak se hrdina stále zdokonaluje a je hráči větším přínosem.Hráč může použít v lize pouze jednoho hrdinu, ale v pekle jich může mít libovolné množství. V registraci hráč určí hrdinu, s kterým chce v lize hrát. Hrdinu lze darovat jinému vládci. Zobraz hrdiny podrobně v tabulce

    Jméno a Povolání Rasa Životů hrdiny Zkušenost k výcviku do startu Útok Obrana Bonus proti rase Slabost proti rase Popis
1 Hans z Dlouhopolska
Bojovník obranář
Lidé 3 600 2 16 Barbaři - Jako dítě zažil Hans barbarský útok z jihu, ve kterém jeho otec, velitel armády, statečně skolil halapartnou útočícího cizince na slonu. Než zemřel, otec ho dlouhá léta tvrdě cvičil, a tak získal Hans odvahu, charisma, a pevnou víru v dobro. Nenávidí barbary a dál rozsévá smrt otcovou zbraní.
2 Thomas Udatný
Bojovník obranář
Lidé 3 700 5 8 Temní Elfové Enti Thomas vyrůstal v Osadě Zbrojířů, ale již jako jinoch utekl k vojsku Pána z Hradiště, které táhlo proti skřetům. Je to zuřivý velitel, charismatický přirozený vůdce. S pavézou v levé ruce a těžkým kopím v pravé, rameno na rameni mezi svými věrnými, je schopen zastavit i útok těžké skřetí jízdy.
3 Edward Železný
Bojovník útočník
Lidé 2 500 6 3 Skuruti Nekromanti Edvard je podivín a samotář, pořád nasoukaný ve zbroji a tulák to je. Lidé se ho bojí. Šeptá se, že to není tak úplně člověk, prý obcuje s démony! Ale rázem jsou zapomenuty všechny pomluvy, jakmile je v těžké chvíli vede do boje. Vždy v čele vojska, ohání se mečem, a z rukou mu létají blesky.
4 Johanka Plamenná
Zaklínač
Lidé 3 800 6 6 Lidé - Hříva černých vlasů jak noc a ohnivá čertovská povaha. Taková je Johanka. Každý muž, který okouzlen její krásou neprchne, se stává její kořistí. Bojovnice s černými vlasy nebere zajatce a milost nedává. Pozor na ni pánové!
5 Alfonso Učený
Mág obranář
Lidé 3 700 3 16 Lidé - Starý učený Alfonso z Klášterní výspy zná mnohá moudra, léta studuje nejvzácnější spisy o vojenské taktice. Z magie zná mnoho léčivých a ochranných kouzel. Mnoho vojáků vděčí za svůj život jeho znalosti léčivých bylin. Jeho rady jsou vždy respektovány a již mnoho bitev rozhodl chytrostí.
6 Golem
Bojovník (bojeschopnost)
Lidé 3 800 4 30 Trpaslíci Lidé Co Golema odlišuje od ostatních? Povím vám to, on je stroj! Bez citu, bez únavy, vykonává příkazy svého pána - oživitele. Tím se stane ten, kdo mu vloží šém do čela. Golem je tvrdý jak kámen, rozráží brány, boří hrady, zvedá bojeschopnost vojsk. Nemá slabinu.
7 Gudwulf
Bojovník útočník
Barbaři 2 500 7 3 Mágové - Vyhnanec z Auguronu nenávidí každého kromě trpaslíků, často putuje do válek s nimi. Prý byl jedním v minulém životě. Neštítí se plenit, jeho zlý pohled je noční můrou každého kupce. Jeho ocelový meč je popsán tajemnými runami, což chrání Gudwulfa proti kletbě.
8 Hilara Lovkyně
Bojovník obranář
Barbaři 4 800 2 16 Skuruti Temní Elfové V hlubokých hvozdech na jihovýchodě říše barbarů stopovala zvěř a přitom se seznámila s lesními čaroději. Ti jí věnovali válečné kopí a vycvičili jí v umění boje. Hilara se proto bez obav bije se silnějšími skuruty. Nenávidí je jako snad každý barbar.
9 Dragana Lstivá
Zloděj záškodník
Barbaři 4 1000 4 6 Nekromanti - V Barbarské stráži vyrůstala na dvoře svého otce, velitele pevnosti a odmala si hrála s chlapci. V den osmnáctých narozenin okradla své blízké a utekla z domova. Rodinné bohatství vyměnila za prastarý kouzelný meč. Ten v její ruce ožívá. Dragana tvrdí, že meč žije svým životem a živí se krví skřetů.
10 Boziorix Jednooký
Bojovník ničitel
Barbaři 3 500 7 1 Hobiti Barbaři Jednooký válečník ze sněžné pevnosti z dalekého severu. Na ledu se prý narodil a na ledu chce také zemřít. V boji se ohání kamennou palicí, kterou ovládá lépe než leckterý troll. Skuruti mají z jeho jména zdravý respekt. Říká se, že nenávidí hobity, neboť mu prý jeden vyrazil oko kamenem.
11 Nertowir Vlčí srdce
Mág útočník
Barbaři 3 500 4 7 - Mágové Mocný šaman z klanu Vlků ovládá tajemnou magii, která chrání bojovníky statečného srdce před strachem a nečistou magií. Po noci divošského tance kolem ohně jeho jasanová šamanská hůl dokáže z jasného nebe přitáhnout blesky a seslat je na hlavy nepřátel. Koho nenávidí? To nikdo neví.
12 Drak Hog
Bojovník (bojeschopnost)
Barbaři 1 500 8 3 - Lidé V prastarých legendách je psáno, že mocní barbarští vládci, zvaní dračí jezdci, kdysi vládli drakům. Snad jen samotný Dark Elf zná pravdu, jisté je, že draci vymřeli před staletími. Když se objevil drak Hog, zavládlo zděšení. Ale Hog barbarům pomáhá, ohnivým dechem spaluje nepřátele a zvedá bojeschopnost vojska.
13 Paraskcha Trapička
Zloděj záškodník
Skřeti 4 1000 3 11 Lidé Nekromanti Skřetice z Gallhadu neslavně proslulá svými otrokářskými nájezdy. Jako jedna z mála skřetů má podnikatelského ducha. Mnohé lidské vesnice přišly při jejích loupeživých nájezdech o své obyvatele. Její vynalézavost v mučení otroků je vyhlášená. Lidi má svým způsobem ráda, jako zboží samozřejmě.
14 Krakza Morová
Bojovník ničitel
Skřeti 4 900 2 15 Enti - Morová nákaza ze Skřetích doupat, tak byla nazývána tato pohledná skřetice. Stala se vůdkyní svého klanu, když na hlavu porazila trpasličí vojska. Své državy si urputně brání, útok na ní a její lid se nevyplácí. Je nakažená morem, čehož zákeřně využívá na svých výpravách - jedinou studnu nevynechá.
15 Morktuhr Zabiják
Zloděj záškodník
Skřeti 3 600 5 3 Temní Elfové Skuruti Je nájemný žoldák, který byl dlouhou dobu ve službách Darkelfových. Při válečných taženích byl se svými dvěma šavlemi postrachem elfích lučištníků. Říká se mezi skřety, že mu prý Darkelf ze staré známosti očaroval šavle a také se šušká, že tají lásku k jedné pohledné skurutce.
16 Khai-harath Plešatec
Zaklínač
Skřeti 3 600 2 15 Nekromanti Barbaři Bláznivý skřet ze Skřetí hlídky. Svým soukmenovcům nahání strach posvátnou smradlavou kostí, kterou prý může zabít každého soupeře. Prý jednou i samotného Dark Elfa zahnal! Kdo ví, zda je to pravda, ale je fakt, že rytíři se mu vyhýbají. Zda kvůli zápachu, či možná zahynout kostí není šlechtice důstojno.
17 Huruth-hai Mág
Mág útočník
Skřeti 3 900 2 14 Lidé Nekromanti Vyhlášený mág ze Skarhy, černému umění se naučil od nekromantů, kde byl léta otrokem. Jeho dlouhý útěk zpět domů je vyhlášený. Teď jim to vrací stonásobně zpět. Kletby jsou pro něj hračkou, holedbá se, že umí i strašlivé kouzlo Soudný Den. Kdo ví? Raději pozor na něj!
18 Odula
Bojovník (bojeschopnost)
Skřeti 3 500 7 4 Hobiti Skřeti Lovecký revír Oduly je obrovský a každým dnem se rozrůstá. Temný les potažený hustou lepivou pavučinou a naprosté nervydrásající ticho bývají poslední vjemy, které nešťastný návštěvník vnímá. Odula se vyžívá ve strachu svých obětí. Skřety však projít nechává, neboť jí za pomoc v boji přinášejí časté a chutné kořisti.
19 Tamarlach Bijec
Bojovník obranář
Skuruti 3 500 6 4 Trpaslíci Skuruti Skurut obávané síly a velikosti. Jeho kyj prý okovali zajatí trpasličí kováři. Jedním úderem s ním dokáže roztříštit zbroj v železe zakutého nepřítele. Jeho řev je postrachem trpaslíků. Nemá je rád.
20 Ughrach Bystrý
Bojovník ničitel
Skuruti 3 500 7 2 Temní Elfové Nekromanti Ughracha nikdo nenaučil počítat, proto bojuje se sebevětší přesilou stejně, jako s jediným bojovníkem. To z něj činí obávaného útočníka i obránce. I když jeho kamenná palice se přece jenom hodí spíše pro útok.
21 Arahta Tlustá
Zloděj záškodník
Skuruti 4 1000 3 11 Elfové - Matka skurutích zástupů je vždy připravená svolat hordy svých synů a vést je v loupeživém nájezdu mírumilovnými elfskými lesy. Je-li třeba, zbaví života i ženy či děti. Má mateřský cit pro zlodějnu, nebezpečí, a hodně toho unese.
22 Oogg Veliký
Bojovník útočník
Skuruti 2 500 8 1 Enti Hobiti Je to největší troll co kdy žil, je tak silný že láme enty přes svůj hrb. A dělá to moc rád, protože neumí mluvit, vždy jen spokojeně zachrochtá. V boji je to fantastický obránce, šípy ani necítí, kam si stoupne, tam je útok odražen. Má moc rád hobity, peče si je každý večer s pelyňkem na ohýnku. Moc dobrá bašta!
23 Trughgog Bůh
Mág obranář
Skuruti 3 500 4 12 Mágové Temní Elfové Skurutí mág nebývalých schopností. Jeho černou magií očarované pasti položené kolem skurutího ležení zabraňují jakémukoliv přepadu. Jeho nejoblíbenějším pamlskem je mozek mága, vždy se při jídle hlasitě chechtá. Je zručný i v boji. Při máchání lebkovým kyjem se ozývá chrastění talismanů v lebce.
24 Balrog
Bojovník (bojeschopnost)
Skuruti 1 500 8 4 - Elfové Ohnivý démon z pradávných dob, který přežil válku hněvu. Po staletí spal ukryt v hlubinách země, když tu ho jednoho nešťastného dne probudili kutající trpaslíci. Vyvraždil je do jednoho a obsadil se skřety a skuruty celé podzemní město.
25 Skeletor Chrastič
Bojovník útočník
Nekromanti 2 500 7 2 Lidé Enti Nemrtvý duch bloudící ve formě oživlé kostry světem. Jeho předností je to, že nezná únavu ani bolest. Temní elfové se mu vyhýbají a prohlašují jeho praktiky za nečisté. Je to jak bojovník, tak mág. Rituály připravuje výhradně v noci, používá vždy položivé oběti, ze kterých vymačkává veškerou krev a tou se polévá.
26 Uriash z Kamene
Zloděj záškodník
Nekromanti 4 1000 4 6 Barbaři Nekromanti Jeden z bývalých barbarských bojovníků, který se dobrovolně vydal do služeb zla. Brání zájmy svých pánů, mistrů temné magie. Je neúplatný a nezná slitování. Vidí v noci lépe než ve dne a tak často vyráží na loupeživé výpravy a krade nic netušící spící oběti. Protože už vlastně ani není barbarem, nenávidí svou rasu.
27 Isthart Nemrtvý
Zaklínač
Nekromanti 3 800 6 6 Elfové - Nikdo mu nikdy nepohlédl do obličeje, rány jeho meče se nikdy neuzdravují. Útočí zásadně pouze v přítmí podzemí, jeskyní, na povrchu pouze noci. V jeho šlépějích se již nikdy nezrodí život. Nenávidí vše živé, elfy nejvíce.
28 Alveta Sličná
Zaklínač
Nekromanti 2 700 7 4 Trpaslíci Skuruti Alveta, ošklivá bytost, bývala elfkou, jméno i titul si zvolila sama. Ač žena, teprve stopadesátiletá mladice, dokáže se Alveta v boji zdatně ohánět kouzly. Pouhým gestem vyčaruje z ničeho pás rotujících dýk, zmizí a objeví se jinde. Není radno ji podceňovat.
29 Saghramorth Mocný
Mág útočník
Nekromanti 3 700 2 14 Temní Elfové Enti Jeden z nejmocnějších mágů černé magie, narodil se ve Městě nekromantů. Je nenáviděn enty, neboť součástí jeho magie jsou pokusy s nemrtvými vykořeněnými stromy, či válečné využití hnilobného vichru. Dokáže prý pln nenávisti způsobit i morovou ránu.
30 Gargoyl
Bojovník (bojeschopnost)
Nekromanti 2 700 7 4 Mágové Nekromanti Povídá se, že když nekromanti vyvolali Gargoyla, nečekali něco tak velkého, odporného a nezvladatelného. Ohromná černá bestie, blanitá netopýří hlava a křídla, strašlivé zuby a jedovaté drápy. Okamžitě všechny zabil! Trvalo dlouho, než byl ovládnut. Je to okřídlená smrt pro vše živé!
31 Vordamonth Zlý
Bojovník ničitel
Mágové 3 500 7 4 Elfové Lidé Byl vyvolán mágy. Byl povolán, aby zničil vše elfí. Bránou sedmého pekla sestoupil na svět sedmý démon z kruhu. Jeho schopnosti válečníka jsou v oblasti mýtů a legend. Dotyk jeho pařátu vysává život, jeho myšlenky způsobují nesváry a nenávist.
32 Arkazach Lovec
Zaklínač
Mágové 2 700 7 4 Nekromanti Elfové Patří k mágům následujícím temnou stezku. Byl vycvičen k boji s démony. Závěrečnou zkoušku jeho výcviku bylo zahnat několik Smrtících démonů naráz. Úkol splnil. Jeho bojové schopnosti se plně vyrovnají cvičeným zabijákům z řad temných elfů.
33 Mathiash Kazatel
Mág obranář
Mágové 3 500 3 16 Temní Elfové - Jen hvězdy ti Mathiasovými ústy dokáží zodpovědět tvé otázky. Jen hvězdy ti napoví cosi z úmyslů nepřítele. Mathiash, jako bývalý člověk, má mocné znalosti černé magie, ale na první pohled by to do něj nikdo neřekl. Svou moc umí skrývat pod pláštíkem vetchého staříka.
34 David Safírový
Mág útočník
Mágové 3 500 2 14 Trpaslíci Hobiti Safírový mág z Věže poznání. Donedávna sloužil mocnému Darkelfovi. Tajně utekl z jeho krutých služeb a nyní nabízí své služby jinému pánovi. Coby bájný David je schopen svou ohnivou holí a blesky rozehnat sebevětší útočící armádu.
35 Bosco Ohnivý
Mág útočník
Mágové 3 500 2 14 Hobiti Nekromanti Zasvěcenec z Ohnivého kruhu. Vynalezl speciální kouzlo manového štítu. Manové firebally krouží kolem jednotek, které tak chrání a odráží útoky jakékoliv zbraně. Umí to i s ohněm, kolem své věže kdysi nechal vytrysknout horkou lávu, které nikdy nevychladne.
36 Fénix
Bojovník (bojeschopnost)
Mágové 2 2000 5 22 Mágové - Mocná bytost, symbolizující sílu magie. Fénix je legendární ohnivý pták, jenž po své smrti znovu z popela povstane. Vznikl jako výsledek pokusu, při němž si mágové chtěli podmanit slunce. Nezískali kontrolu nad denním světlem, ale získali strašlivého bojovníka, který se nebojí postavit žádnému nepříteli!
37 Ohtiör Vítězný
Bojovník obranář
Elfové 3 700 5 8 Skřeti Enti Je jasného ducha a nekonečné odvahy. Je velmistrem elfích rytířů řádu svatého stromu. Jeho činy a ochrana stromů způsobily, že jej enti milují a nikdy by na něj neútočili. Nenávidí skřety, kteří ubližují jeho miláčkům, zabil jich nepočítaně.
38 Telénial Sivé pírko
Bojovník obranář
Elfové 4 600 2 16 Hobiti - Žila donedávna v Elfí osadě a byla najímána do gardy chránící mithrilový důl jako lučištnice. O přepady nebyla nouze a mnohé chvíle, kdy situace byla bez naděje, vyřešil právě její luk a hbité šípy. Je stále veselá a pěkně zpívá, v boji tím dodává odvahu všem.
39 Fanlias Třpytivý
Zaklínač
Elfové 2 500 8 3 - Temní Elfové Urozený Elf z vysokého z rodu, bájného Eliadoru, je pyšný na své třpytivé mithrilové brnění. Díky svému pancíři po předcích je prakticky nezranitelný a jeho přítomnost vždy pozvedá ducha armády. Pro každého je velkou ctí bojovat po jeho boku.
40 Irwaein Kouzelnice
Mág útočník
Elfové 3 900 2 14 Temní Elfové Trpaslíci Mocná kouzelnice schopná pro ochranu své země zvrátit i zákony samotné přírody. Jednou prý způsobila, že obří vodopády v pouštním království tekly do kopce. Je čestná a spravedlivá, přesto nenávidí špinavé podzemní plemena, skřety počínaje a trpaslíky konče.
41 Galadriel Překrásná
Mág obranář
Elfové 4 700 3 16 Skřeti Hobiti Jedna z těch, kteří viděli světlo Valinorského stromu. Je mocná. Nejednu armádu spoutaly magické rostliny, které vyčarovala z písku. O její moudrosti a vizích se vyprávějí báje. Jednou prý zachránila ustupující elfí armádu tak, že kolem ní vykouzlila pás zmatení.
42 Jednorožec
Bojovník (bojeschopnost)
Elfové 2 500 7 4 Trpaslíci - Mihne se jak záblesk světla mezi stromy, elegantně přeskočí padlý strom, a než se naděješ, mizí v dáli. Svobodný a volný, takový je bájný jednorožec. Elfové ho mají v úctě, v těžkých časech jim pomáhá. Kam vkročí, temnota mizí, naděje přichází, a vše se uzdravuje.
43 Húrin Psí tesák
Bojovník obranář
Temní Elfové 4 800 2 16 Mágové Enti Kdysi to byl jen strážce Čarodějné hlásky. Tak dlouho stál na stráži, až ho přítomnost zlé magie učinila imunním proti kouzlům. Této výhody dovede strašlivě využít, hlavně proti mágům. Ač proti nim osobně nic nemá, často je jeho úkolem právě boj proti nim.
44 Manadil Mistr
Bojovník útočník
Temní Elfové 2 500 7 2 Nekromanti - Učitel šermu z města Lesních elfů. Není jemu rovného v boji mečem. Rád vyzývá nepřátelské šermíře na souboj a vždy vítězí. Samozřejmě soka vždy smrtelně zraní, baví ho to. Často svou výzvou k souboji dokáže rozhodnout celou bitvu.
45 Bärgarian Kuna
Zaklínač
Temní Elfové 3 800 6 6 Skuruti Lidé Je to pán Černého lesa. Živil se lovem zvěře pro kožešiny. Je pružný, divoký a svá loviště si pečlivě chrání. Dokáže zasáhnout nožem bezpečně cíl na třicet kroků. Ve stopování, útěku a přežití nemá sobě rovného.
46 Quíndë Žoldák
Bojovník ničitel
Temní Elfové 5 1000 6 6 Enti Barbaři Psanec z Antenoru. Mezi lidskou sebrankou pochytil nepěkné mravy, ponejvíce ho láká bohatství trpaslíků a hobitů. Pro jejich malou postavu je pokládá za snadnou kořist pro své dva meče.
47 Bärgarian Nejtemnější
Mág útočník
Temní Elfové 3 500 2 14 - Skřeti Strašlivý černokněžník z Měsíční věže, velí tlupě půlefích odpadlíků. Nejlepší v černé magii. Žádné zlo mu není cizí, není dobré bytosti, kterou by se nepokusil zkazit. Chová psí smečku, kterou živí hobitím masem, občas i trpasličím.
48 Vlkodav Huan
Bojovník (bojeschopnost)
Temní Elfové 4 600 4 25 Skuruti - Obrovský Huan je vůdcem smečky hlídacích psů, střežících lesy elfí říše. Proslavil se tím, že v lítém boji zahubil největšího a nejstrašnějšího vlka, jaký kdy chodil po světě - Carcharotha. Ze smrtelného zranění ho vyléčili Temní Elfové, věrně jim za to slouží a nasazuje pro ně svůj život.
49 Ingwar Přilbice
Bojovník obranář
Trpaslíci 3 700 5 8 Elfové Skuruti Ve velkých bojích v Průsmyku padlých používal dvouruční sekeru, takže si nemohl v boji dobře krýt hlavu. Problém vyřešil zvláštní konstrukcí přílbice, zhotovené tak, aby odrážela údery elfských mečů. Je to velký bojovník a nenávidí elfy
50 Hildegarda Krtek
Zloděj záškodník
Trpaslíci 4 1000 4 6 Lidé - Trpasličí válečnice z Klanu červeného křemene z Trpasličích hor. Dlouhou dobu byla mylně rytíři ze země Králů pokládána za mužského válečníka. Proslula rychlými přesuny pod zemí, často až do ležení protivníka. Je to schopná zlodějka, krade a plení ve velkém.
51 Ase Parádivec
Bojovník ničitel
Trpaslíci 4 700 2 15 Trpaslíci Mágové Rodem z Dol el Zintu, majitel části zlatých dolů. Je ohromně bohatý a nosí drahou zbroj. Jeho zbroj a zbraně posílí jakoukoliv armádu. Jeho stavební čety prý znají tunely skrze neprostupné hory, kterými je možno přepadat sousedy.
52 Durin Obránce
Bojovník obranář
Trpaslíci 4 800 2 16 Skřeti Elfové Rodák z Khelek Kirsu. Proslul úspěšnou obranou průsmyku Šerých hor proti přesile skřetí armády. Sám se sto sedmi bratry odolával po tři dny zuřivým skřetím útokům, než dorazily posily. Málem ho nezachránili, z hromady nepřátel mu koukaly jen rohy.
53 Dalin Moudrý
Mág obranář
Trpaslíci 4 700 3 16 Skuruti Temní Elfové Prchlivý trpasličí šaman z Thar el Zallu, je specialistou na výrobu posvátných válečných kladiv s magickými runami. Tato kladiva mají moc drtivě zvýšit útok svého majitele. Kladiva jsou těžká, proto je prodává Barbarům. Skuruty nesnáší, vykradli mu zbrojnici.
54 Mínotaurus
Bojovník (bojeschopnost)
Trpaslíci 1 400 5 26 Lidé Trpaslíci Z nečistého spojení ženy a bílého býka se zrodil Mínotaurus, netvor s lidským tělem a býčí hlavou. Byl uvězněn v obrovském labyrintu, ve kterém zoufalý bloudil stovky let, když tu se k němu jednoho štastného dne prokutali trpaslíci. Osvobodili ho a on jim z vděčnosti pomáhá.
55 Anička Pěstitelka
Bojovník ničitel
Hobiti 5 700 2 15 Skuruti Trpaslíci Pěstitelka tabákového koření z Kraje. Její slavným kouskem byla obrana před nájezdem skřetí hordy, kdy zapálila hromady tabákového koření a způsobila zbloudění několika skřetích tlup, kteří se pak pobili navzájem
56 Ottoslav Hrdohříbek
Bojovník obranář
Hobiti 4 600 2 16 Trpaslíci - Chrabrý krajník z Pelouchů. Díky jeho bdělosti a statečnosti bylo největší hobití sídliště zachráněno před nájezdem trpaslíků. Hrdohříbkové pak vedli trestný protiútok do trpasličí země. Nutno říci že ne moc úspěšně.
57 Sudimír Brall
Bojovník útočník
Hobiti 2 500 6 3 Elfové - Dědičný vladyka hobitího národa. Brallové vynikali nad hobity nevídanou silou a odvahou. Brallové bývali někdy trpaslíky najímáni k záškodnickým akcím na elfském území. Jsou šikovní na zlodějnu a únik.
58 Slavoslav Smíšek
Zloděj záškodník
Hobiti 5 1000 4 6 - Enti Hbitý hobití kurýr, špeh a zloděj. Dokáže obratně okrást jakoukoliv oběť o cokoliv, i o zbraně. Umožňuje záškodnickými akcemi hobití armádě rychleji a silněji zaútočit. Rád si tropí šašky z přerostlých barbarů.
59 Valimír Pelíšek
Mág obranář
Hobiti 4 1000 3 16 Elfové Hobiti Mudrc Hůrecký, slavný kutil a vynálezce slavného dálkového přibližovadla - čočkohledu. Krajina ve které dlí tento hrdina je vždy včas varována před útoky nepřátel. Celé dny leží v knihách, a nad jeho norou se stále vznáší oblak dýmu.
60 Gryf Pírko
Bojovník (bojeschopnost)
Hobiti 3 500 7 4 Skřeti - Král oblohy Pírko přelétává vysoko nad vojskem táhnoucím do bitvy. Jako bezbranné holátko ho hobití cestovatel Bilbo ukradl z gryfího hnízda vysoko ve skalách a vycvičil ho. Vyrostl v mocného pána nebe. Pírko je oporou vojska, odvážně se vrhá do ohniska bitvy a ve svých drápech unese i vzrostlého skřeta.
61 Jasánek Malý
Bojovník ničitel
Enti 5 1000 6 6 Skřeti Trpaslíci Když byl ještě semenáčkem, přišlápl ho neopatrný temný elf. Proto nikdy nedorostl do plné výšky. O to více má ale silnější větve a je tvrdý jako skála. Je to mocný bojovník, a jak uvidí temného elfa, oplácí mu stejným způsobem jako oni kdysi jemu.
62 Třepetalka Osiková
Bojovník obranář
Enti 3 700 5 8 Skuruti Trpaslíci Varující stromoentka z Temného hvozdu. Vždy když se blíží útok skřetí armády, varuje svého vládce třepetáním lístků. V boji švihá dlouhými pruty jako biči a ohání se mocnou palicí. Jedinou ranou skolí i velkého skuruta.
63 Dubomech Zápasník
Bojovník útočník
Enti 2 500 6 5 Barbaři Mágové Velký válečník stromolidí - pastýřů stromů z Hadakanova hvozdu. Je vždy ochoten zapustit kořeny do nového území. Dovede vrhat balvany do vzdálenosti sta sáhů. V bitvě mu jdou všichni z cesty.
64 Bukovid Mechový
Mág obranář
Enti 4 1000 3 16 Barbaři Elfové Kouzelný entí kmet z Černého lesa. Jeho korunní lístky cinkají, jak jejich žilkami proudí magická míza. Jeho kořínky, rozprostřené po celém lese snadno svedou z pravé cesty zlého válečníka. Zná i mnohá elfí kouzla, je to velký přítel elfů.
65 Stromorost Stařešina
Zaklínač
Enti 4 1000 6 6 Trpaslíci Elfové Hlava entů z Mohylového lesa, jeden z nejstarších bytostí světa. Prý pamatuje časy, kdy Dark Elf byl ještě mladým učedníkem magie a země Dark Elfa bylo poklidné místo. Je přítelem elfů a nemá rád trpaslíky a jejich kalené sekery.
66 Víla Laluvín
Bojovník (bojeschopnost)
Enti 3 1200 7 4 Nekromanti Elfové Líbezná Laluvín je považována za nejkrásnější dívku všech plemen. Neoděná tančí v ranní rose mezi stromy a zpívá jim tak nádherně, že žádné oko nezůstane suché. Její hlas potěší dobré srdce a zlé uhrane!

Zobraz hrdiny jako obrázky

Zde jsou zobrazení dráčci, kteří mohou být oživeni (a následně vylepšeny) pomocí dračích částí z krypt Dračí brloh.
    Jméno a Povolání Rasa Životů hrdiny Zkušenost k výcviku do startu Útok Obrana Bonus proti rase Slabost proti rase Popis
1 Stříbrný dráček
Extra válečník (útočník)
Barbaři 2 3000 8 5 Barbaři - Tohoto dráčka je možné oživit pouze hrdinou, který zkompletoval celý stříbrný dračí set. Pokud hrdina získá všech osm částí (stříbrný set) ze zabitých stříbrných draků v dračích brlozích (kryptách), může ho vzkřísit. Za dalších osm zlatých částí (set) je možné ho přeměnit na zlatého! A nakonec i na černého!
2 Zlatý dráček
Extra válečník (útočník)
Barbaři 2 0 9 10 Barbaři - Tento dráček je unikátní v tom, že byl kdysi oživen mocným hrdinou, který porazil desítky stříbrných draků v kryptách - Dračích brlozích. Poté sám zabíjel zlaté draky a z jejich částí se sám přeměnil na zlatého draka. Za osm kompletních černých částí (set) je možné ho přeměnit na finálního černého!
3 Černý dráček
Extra válečník (útočník)
Barbaři 2 0 10 15 Barbaři - Tento dráček je konečným výtvorem nekromancie. Kdysi byl oživen mocným hrdinou, který porazil desítky stříbrných draků v Dračích brlozích. Poté sám zabíjel zlaté draky a z jejich částí se sám přeměnil na zlatého a poté z dalších osmi černých se změnil na finálního černého. Je tajemství, co získává v brlozích on...

Zobraz hrdiny jako obrázky

Zde jsou zobrazení speciální hrdinové, co nejdou koupit za DE-kredity. Jdou získat za zásluhy ve hře a nebo za splnění trofejí.
    Jméno a Povolání Rasa Životů hrdiny Zkušenost k výcviku do startu Útok Obrana Bonus proti rase Slabost proti rase Popis
1 Dark Elf
Dark Elf
Temní Elfové 255 5000 90 90 Trpaslíci Trpaslíci Dark Elf je nejmocnější bytost světa. Elitní bytost, polobůh. V jeho rukou je osud světa, vládne silou a magií.
2 Artuš
Hrdina pro nováčky
Lidé 5 500 1 1 - - Artuš je mladý nezkušený žoldák, který čeká na svou první velkou bitvu. V boji chce sbírat zkušenosti a stále se zlepšovat. Těší se, až v čele armády zaútočí na sousední země.
3 Modrý drak
Mág útočník
Barbaři 2 3000 10 20 Skuruti - Tento unikátní dráček bývá velice zřídka dáván Lordem Pletronem jako dar hráčům, kteří se zasloužili o blaho Dark Elfa. Je jich ve hře méně než 20. Ještě významnější je však Červený drak.
4 Červený drak
Bojovník útočník
Barbaři 2 4000 12 12 Skřeti - Tento naprosto unikátní a nejsilnější dráček v rámci celé hry bývá velice zřídka dáván Lordem Pletronem jako dar hráčům, kteří se zasloužili o blaho Dark Elfa. Je jich ve hře méně než 20 a je ještě silnější nežli Trofejní drak.
5 Trofejní drak
Extra válečník (útočník)
Barbaři 2 4000 11 17 Lidé - Vzácní fialoví draci se nerodí. Pokud se v pozemském světě zrodí velký vojevůdce a dobyvatel, který získá všechny trofeje světa, tak na pokyn bohů se také zrodí mocný fialový drak. Vzájemně jsou spjati poutem do konce svých životů.
6 Oogg Růžový
Bojovník útočník
Skuruti 2 3000 8 16 Enti Hobiti Růžový Ooog je tak trochu troll - narcis. Pohrdá svými bratry, protože smrdí a nemyjí se. On se myje 3x denně, má krásou čistou růžovou pleť, kterou by mu mohli víly závidět! Také se krásně voní, nejraději má hobití voňavkou z áronovy hole, a nebo vybrané tchoří pižmo. Vždy je vkusně oblečen...

Zobraz hrdiny jako obrázky