Pozorovatel 3C - jsi přihlášen, liga 3C , herní den 5

Svrhnutí Dark Elfa: cílem této ligy je v sedmi zemích postavit sedm největších magických věží, poté založit kult a vyzvat ostatní vládce, aby ho podpořili. Má-li kult podporu 151 zemí, otevře se vojsku cesta do země Dark Elfa a silnější zvítězí...

Odměňování hráčů

V této lize se hraje o 27
Vítěz získá odměnu: 8,1
Hráči si rozdělí za země: 18,9

Dnešní cena za 1 zem: 0,073
Cena všech tvých zemí: 0
Vstup do hry
Komentáře k lize 3C

17. 6. 2024 08:28

Den 4: Hledání Starobylých Svitek

*** Po prvních bojích si skupina uvědomila, že k poražení temných sil bude potřebovat více než jen odvahu a sílu. Vypravili se tedy na dlouhou cestu za starobylými svitky, které podle legend obsahovaly tajemství, jak nad temnotou zvítězit. Překonávali nebezpečné stezky, kde se museli vyhýbat pastem a čelit divokým zvířatům.

Cesta je vedla do prastarého lesa, kde slunce sotva pronikalo skrz husté koruny stromů. Vzduch byl plný vůně mechu a hniloby. Cestu jim zkřížila smečka vlků, kteří hlídali vstup do skryté jeskyně. Boj s vlky byl divoký, ale díky svým dovednostem a spolupráci se jim podařilo zvítězit. Nakonec objevili ukrytý chrám, kde se měly svitky nacházet.

Chrám byl obklopen hustou džunglí a ukrytý pod závojem mlhy. Vstupní brána byla zdobena prastarými runami a tajemnými symboly. Uvnitř chrámu našli svitky, pokryté prastarými runami a tajemnými symboly. Museli překonat pasti a hádanky, aby se dostali k vytouženému cíli. Každý krok byl plný nebezpečí, ale jejich odhodlání bylo neotřesitelné. ***

---
Zlato: 130 % - žádná změna (ok)
Mana: 60 % - velký růst (jupí)
Cena domů: 90 % - nepatrný pokles (jupí)
---

Čtvrtý den ligy se nese ve znamení klidu a opatrnosti. Pod oblohou, kde slunce stoupá nad horizont a paprsky osvěcují bitevní pole, hrdinové pečlivě plánují své další kroky.

Dnes se většina úsilí soustředí na zabírání neutrálních zemí. Hrdinové se strategicky rozmisťují a posilují své pozice. Každé nové území je pečlivě vybráno a získáno s rozvahou, jako by to byly šachové tahy na velké desce. Tato území, zdánlivě nevýznamná, mohou v budoucnu hrát klíčovou roli v rozhodujících bitvách – a hlavně, pátý den se objevují tajemné krypty!

První boje o výměnu zemí také začínají. Hráči se střetávají v drobných šarvátkách, zkoušejí si navzájem síly a testují obrany svých soupeřů. Tyto menší střety, ačkoliv ne tak dramatické jako velké bitvy, mají svůj význam. Jsou to první kroky v dlouhém tanci války, kde každá výměna území znamená více než jen změnu hranic.

Na první pohled se může zdát, že dnešní den je tichý a klidný, ale oblohou začínají létat ničivá kouzla (nejsilnější seslal vůdce Ridix VI. ). Hobití krajníci a šlechticové vládce Đea†h Mas†er úspěšně obsazují další území!

Nechť vaše meče zůstanou ostré, vaše mysl bystrá a vaše srdce odvážná.

16. 6. 2024 07:42

Den 3: První Boje

*** Po prvním úspěšném boji si skupina uvědomila, že k poražení temných sil bude potřebovat více než jen odvahu a sílu. Temné síly však nezahálely a poslaly své posly, aby přerušili jejich misi. Poslové DarkElfa byli krutí a nemilosrdní válečníci, ovládající temnou magii a věrní svému pánovi. Hraničář a jeho spojenci se museli postavit těmto poslům v sérii prvních bojů.

Jeden z prvních střetů se odehrál v úzké soutěsce, kde nepřátelé připravili léčku. Skupina kráčela opatrně, když najednou z temnoty vyrazili poslovi s meči v rukou a jejich oči žhnuly nenávistí. Boj začal prudce, meče se křížily a kouzla létala vzduchem. Hraničář ukázal svou zručnost s lukem, zatímco trpaslík prorážel nepřátelské linie svým mohutným kladivem. Elfka a čaroděj sesílali kouzla, která zmátla a oslabila nepřátele.

Boj byl tvrdý a nemilosrdný. Hraničář několikrát zraněný, přesto neustával v boji. Trpaslík odrážel údery s obrovskou silou a elfka se svými ladnými pohyby unikal útokům a zasazovala přesné rány svým mečem. Čaroděj používal prastaré formule, aby ochránil své přátele a způsobil zmatek mezi nepřáteli. Po dlouhém a vyčerpávajícím boji se jim podařilo porazit posly a zajistit si bezpečný průchod soutěskou. ***

---
Zlato: 140 % - nepatrný pokles (ok)
Mana: 90 % - velký pokles (aww)
Cena domů: 90 % - velký pokles (jupí)
---

Třetí den přináší nová zabraná území, rozšiřování stávajících království a přípravy na boje.

Nejsilnější vojenský útok dne byl veden válečníkem známým jako †X3C† . Tento skurut z aliance Lamky 3C vtrhl do bitevního pole s nesmírnou zuřivostí a jeho armáda za sebou nechala jen zkázu a popel. Každý úder jeho meče a každá rána jeho bojovníků otřásly zemí a vyslaly vlny strachu mezi jeho nepřátele.

Mezitím se Necromanian ukázal jako skutečný stratég, rozšiřující své impérium na neuvěřitelných čtrnáct území. Každé nové území je další klenot v jeho koruně moci, každé vítězství upevňuje jeho pozici jako jednoho z nejmocnějších vládců této ligy.

Tři herní dny uplynuly a teď začíná opravdová zkouška odvahy a síly. Válka mezi hráči přinese nové příběhy hrdinství a epických bitev. Každý bojovník bude muset čelit nejen divoké přírodě a temným kouzlům, ale i svým soupeřům v boji o slávu a území.

Nechť boje započnou a silnější zvítězí!

15. 6. 2024 07:33

Den 2: První Střet

*** Temné síly se začaly hromadit na hranicích království. Hraničář a jeho spojenci se připravovali na svůj první střet s nepřítelem. Pod rouškou noci se skupina plížila k nepřátelskému táboru, kde plánovali překvapivý útok. Srdeční tlukot a šepot větru byly jedinými zvuky, které rušily ticho noci. S ostrými čepelemi a magickými kouzly se vrhli na nic netušící nepřátele.

Bitva byla divoká a nemilosrdná. Meče se křížily, šípy svištěly vzduchem a magické výbuchy osvětlovaly temnotu. Hraničář ukázal svou zručnost s lukem, zatímco trpaslík prorážel nepřátelské linie svým mohutným kladivem. Elfka a čaroděj sesílali kouzla, která zmátla a oslabila nepřítele. Bylo to poprvé, kdy skupina bojovala společně, a jejich spolupráce byla klíčová pro vítězství. ***

---
Zlato: 140 % - extrémní růst (wow)
Mana: 100 % - velký pokles (aww)
Cena domů: 100 % - nepatrný pokles (jupí)
---

Druhý den nám přinesl mnohé události, jež budou zapsány do kronik tohoto věku. Pod oblohou plnou hvězd a za šepotu větrů v lesích, se odehrály bitvy a seslala kouzla, která otřásla zemí.

Nejsilnější kouzlo, které prolétlo vzduchem nad bojišti, bylo od Necromanian , seslané mocnými Barbarskými mágy. Toto temné a mocné kouzlo probudilo mrtvé z jejich hrobů a poslalo je zpět na bojiště, aby bojovali po boku svých pánů. Jeho temná moc zanechala stopy hrůzy v srdcích nepřátel.

Válečný duch Barbarských kmenů se projevil i v nejsilnějším vojenském útoku dne, vedeném válečníkem známým jako Doopy VI. . S mocí a zuřivostí v srdci vedl své válečníky do boje a rozdrtil nepřátelské linie. Jeho odvaha a síla jsou příkladem pro všechny, kteří touží po vítězství.

Nelze však opomenout nejsilnějšího barbarského hrdinu ligy, Rickenbackera II. . Tento válečník, ozdobený jizvami z mnoha bitev, se svou neohrožeností a bojovným duchem postavil do čela svých mužů a vedl je proti nepřátelům s neúnavnou zuřivostí. Jeho jméno se stalo symbolem odvahy a jeho skutky budou ještě dlouho vzpomínány u krbů a ohňů.

Připravte se na další dny, neboť tento věk teprve začíná a mnoho bitev je ještě před námi. Nechť vaše meče jsou ostré, vaše kouzla mocná a vaše srdce plná odvahy. Osud království je ve vašich rukou.