Aliance

Je výhodné být členem aliance. Získáš tak spoluhráče, na které se můžeš spolehnout a kteří ti pomohou, budeš-li na tom zle. Osamělý hráč bez aliance je lákavým cílem nepřátel. Aliance má své vlastní alianční fórum, na kterém se plánuje společná taktika. Každý hráč si může vytvořit svou alianci nebo požádat o vstup do jiné aliance. Pokud jsi členem aliance, zobrazí se ti přehledná tabulka, kde se zobrazují důvěrné údaje o tobě a o ostatních členech aliance. Z aliance můžeš kdykoliv vystoupit. V jedné alianci může být maximálně 8 členů (kromě speciálních lig).

Pokud jsi členem aliance, automaticky odvádíš do alianční pokladny poplatek 4% ze zisku peněz a many (u hobitů 5%). Je na veliteli, zda-li ti dá právo čerpat zlaté a manu z pokladnice. Zlaté i manu můžeš vyplácet kolegům, kteří to nejvíce potřebují. Podle počtu hráčů v alianci (a zůstatku zlata a many v pokladne o přepočtu) se odvíjí maximální částka, která se dá za den vybrat.

Velitel aliance a jeho práva

Každá aliance má svého velitele (zakladatele), který přijímá (a také vyhazuje) hráče. On vede mezialianční diplomacii a na něm záleží, jestli bude vše domlouvat sám nebo dá na rady členů své aliance. Nastavuje také práva pro přístup k alianční pokladně, případně sám rozděluje peníze a manu podle svého uvážení jednotlivým členům aliance (výdaje na válku, opevnění hranic celé aliance, na zakoupení magických jednotek atd.). Vybírá také alianční erb a u svého má na mapě korunku. Velitel též může na aliančním fóru předsazovat důležitá sdělení.

Výhody aliance

 • společná alianční pokladna pro rozdávání zlatých a many potřebným
 • alianční fórum, do něho mají přístup pouze členové aliance.
 • člen aliance nemůže zaútočit na jiného člena téže aliance.
 • alianční deník, který zaznamenává výběry peněz a many hráčů, přijetí či opuštění aliance
 • spoluhráči v jedné alianci u sebe vidí na mapě aktuální údaje. Pokud naverbujete armádu, postavíte domy nebo pevnost či věž, tak to členové aliance mohou vidět okamžitě na mapě. U ostatních hráčů uvidíš údaje z přepočtu (u klasických lig den staré, u akčních lig 15 minut staré).
 • spoluhráči si mohou nahlížet do hlášení.

Co vidíš u ostatních členů aliance

 • počet kol, která ještě neodehrál
 • čas přihlášení
 • hlášení kamarádů
 • seznam kouzel, která dnes sesílá
 • seznam útoků, které dnes posílá
 • přesný obnos peněz a many, které má na účtu