Domy a příjem země

V tomto okně se zobrazují informace o příjmech země. Také zde kupuješ nové domy, aby měli noví obyvatelé kde bydlet.

Kupuj domy! Každý obyvatel země ti platí 5 každé kolo.

Celkové příjmy všech zemí vidíš v centrále.

Čím více má země obyvatel, tím více zlatých budeš dostávat. Také z obyvatel verbuješ vojsko. Snaž se udržet příjmy v plusu, pokud se dostaneš do mínusu, nebudeš moct verbovat a při -2000 zlatých Ti začnou odcházet vojáci.

Z čeho všeho se počítá zisk země?

  • počet obyvatel - za každého obyvatele dostáváš 5 zlatých za kolo
  • žold vojákům - za každého vojáka platíš žold každé kolo. Kde vojáky nepotřebuješ, propusť je nebo přesuň jinam.
  • stavby v zemi - rudný důl, zlatý důl, mithrilový důl a dílna zvyšují příjem zlatých, posvátná studna a magické věže (mimo obranné) příjem many
  • obchodní smlouvy - obchodní smlouvy se sousedními zeměmi zvyšují příjem zlatých, vyplatí se je uzavírat!
  • magické smlouvy - magické smlouvy se sousedními zeměmi zvyšují příjem many, nevyplatí se uzavírat, pokud v zemi nemáte jednotky 3. stupně.
  • kouzla seslaná na zemi - příznivé počasí, magické klima a požehnání zvyšují příjmy, krupobití, magický vír a kletby snižují
  • magické jednotky - tento třetí typ vojáků generuje každé kolo manu, ale platíš jim vysoký žold!
  • vliv počasí - každý přepočet se mění počasí, které ovlivňuje základní příjem zlatých od obyvatel a příjem many od magických jednotek

Kdy kupovat v zemi domy

Pokud nemáš volné domy, je výhodné přikoupit další, aby se ti po odehrání herního kola mohli narodit noví obyvatelé. Stavba sýpka, kouzla Spokojenost a Požehnání zvyšují porodnost.

Cena domů roste

Cena se za každý další dům exponenciálně zvyšuje. To znamená, že každý další dům je dražší než předchozí. Pokud jsou domy příliš drahé, vyplatí se spíše investovat do ekonomických staveb nebo vojska. Cenu domu také velice ovlivňuje počasí, které se mění každý den.

Ikony domů zobrazených na mapě

Na mapě se podle počtu domů země mění obrázky, viz. ikony domů. Lze tak odhadnout počet domů nepřítele.