Hodnost hráče

Hodnost je důležitý parametr ovlivňující tvůj příjem zlatých a many. Hodnost ti může zdvojnásobit příjmy, nebo snížit příjmy na čtvrtinu! (u barbarů na polovinu)

Vliv hodnosti můžeš vidět v centrále, ale jsou zde jistá omezení. Máš-li hodnost ve výši dvojnásobku základní hodnosti ligy, tak se již příjmy nezvyšují. Naopak dolní mez snižování příjmů je 1/4 základní hodnosti ligy. Hodnost se nepřenáší do jiných lig, po registraci do ligy se hodnost vždy nastaví na základní hodnotu dané ligy. Každý dobrý hráč by si měl hodnost hlídat.

Proč vlastně hodnost ve hře vůbec je?

Hodnost má za úkol do jisté míry chránit malé hráče před velikými. Pokud hodnězemičkový hráč napadá a dobývá malé hráče, klesá mu za každou dobytou zemi hodnost a tím klesají i příjmy zlatých a many. Naopak, pokud je malý hráč odvážný a pustí se do boje s velikým hráčem, hodnost mu za každou dobytou zem roste a tím i příjmy zlatých a many. Proto jeden hráč jen velice obtížně dobyje celou mapu, čím je větší, tím těžší je pro něj si udržet hodnost a tím i příjmy.

Hodnost tak nutí hráče (je to pro ně výhodné), aby neničili ty malé, ale odvážně se pouštěli do boje se sobě rovnými nebo silnějšími.

Co zvyšuje / snižuje hodnost?

Hodnost zvyšuje:
  • úspěšný dobyvačný útok na neobsazenou zemi
  • úspěšný dobyvačný útok na alespoň polovičního (v ligách za klíč třetinového) či většího hráče (myšleno počtem zemí)
  • každý přepočet roste hodnost všem hráčům. Těm, kteří mají hodnost velice nízkou, roste rychleji, než těm, kteří mají hodnost vysokou.
Hodnost snižuje:
  • neúspěšný dobyvačný útok (u plenivého útoku hodnost nikdy neklesá)
  • úspěšný dobyvačný útok na 2x menšího hráče (v ligách za klíč 3x menšího). Postih neplatí na Posly Dark Elfa.
  • pokud ti soupeř dobyje zemi
V klíčových ligách za dobytí 3zemkového (a méně) hráče hodnost neklesá!

A ještě pár výpočtů pro pokročilejší hráče.

+1/100 základu za dobytí volné země (neutrálky)
-1/100 základu za neúspěšný dobyvačný útok
-1/25 základu za ztrátu země

V lize za klíč:
+150 - 50*[(útočník)/(obránce)], max. -200 (úspěšný dobyvačný útok na menšího či stejně velkého)
+50 + 50*[(obránce)/(útočník)], max. +400 (úspěšný dobyvačný útok na většího)

V lize bez klíče:
+100 - 50*[(útočník)/(obránce)], max. -200 (úspěšný dobyvačný útok na menšího či stejně velkého)
+100 + 50*[(obránce)/(útočník)], max. +400 (úspěšný dobyvačný útok na většího)