Hrdinové

Hrdinové jsou výjimeční bojovníci, kteří se pohybují po mapě Dark Elfa a pomáhají v boji a magii. Hráči je mohou trénovat bojem a tím zvyšovat jejich dovednosti. Nově zaregistrovaný hráč získá automaticky hrdinu pro nováčky, ale bez výcviku. Hrdinovi zlepšují vlastnosti také artefakty, které může nalézt v kryptách nebo koupit na aukci artefaktů.

Lepšího hrdinu si hráč může koupit za DE-kredity ve službách a nebo již vycvičeného v aukci hrdinů, kde je ostatní hráči levně nabízejí.

Hráč může mít na účtu více hrdinů, ale v registraci do ligy si může zvolit pouze jednoho. Povolání druhého hrdiny umožní až postavení stavby Hospoda.

Zde jsou všechny typy hrdinů v tabulce

Hrdinu má hráč napořád

Hrdina zůstává hráči i po skončení ligy! V registraci si ho opět můžeš vzít do další ligy.
Hrdinu má hráč napořád, pokud mu nezemře, není zajat, převeden jinému hráči, nebo prodán v aukci. Na aukci si také můžeš koupit vycvičeného hrdinu, často velmi výhodně.

Výcvik hrdiny

Nově najatý hrdina neumí skoro nic. Nemá žádné artefakty. Má pouze útok a obranu. Zlepšovat si může osm různých vlastností. K tomu ale potřebuje mít dostatek zkušeností k výcviku. Zkušenosti sbírá hrdina dobýváním zemí a ostatními hodnocenými akcemi.

Při zakoupení jakéhokoliv jiného hrdiny získá hráč automaticky jeden výcvik a další výcviky může přikupovat samostatně ve službách. Má-li hrdina výcvik a dostatek našetřených zkušeností, může si vylepšit vlastnosti.

Hrdina, krypty a artefakty

Hrdina prozkoumává na mapě rozmístěné krypty a hledá v nich artefakty. U každé krypty je napsáno, jak velkému nebezpečí musí hrdina čelit, pokud do ní vstoupí. Základní krypty nepředstavují žádné nebezpečí, ale jsou v nich levné artefakty. Čím je krypta nebezpečnější, tím je větší riziko, že přijde hrdina o život nebo se mu poškodí artefakt. Každý artefakt vylepšuje hrdinovi nějakou vlastnost.

Vlastnosti hrdinů

Každý hrdina může rozvíjet osm vlastností, má-li nasbíráno dostatek zkušeností k výcviku. Je na hráči, kterou mu vylepší. Cvičení některých vlastností je levné, ty cennější jsou hodně drahé. Pokud je vlastnost dočasně zvýšena artefaktem, je to zobrazeno červeně.

Přežití

Za každý vytrénovaný level se připočte hrdinovi +1 život. Pokud hrdina prohrál boj (je jedno zda útok či obranu země) ztratí vždy 1 život. Jestliže hrdina již ztratil všechny životy, rozhoduje o smrti náhoda a hrdina může s velkou pravděpodobností zemřít. Level přežití riziko smrti snižuje. Hrdina nikdy nezemře v boji, má-li životů více než nula.

Útok

Za každý level se zvýší síla vojenského útoku o +1 procento. Hrdina se musí útoku osobně účastnit. Bonus platí jen na vojsko, ne na podpůrné stavby.

Obrana

Za každý level se zvýší síla vojenské obrany v zemi, kterou brání hrdina, o +1 procento. Bonus platí jen na vojsko, ne na podpůrné stavby.

Magická obrana

Za každý level se zvýší síla magické obrany v zemi, kterou brání hrdina, o +1 procento. Princip bonusu se počítá stejně jako magická věž.

Síla kouzla

Za každý level se zvýší síla všech kouzel o 1 procento. Princip bonusu se počítá stejně jako magická věž. Pokud je hrdina v zemi hráče, který je členem stejné aliance, přičítá se mu k síle kouzel pouze poloviční bonus.

Útěk

Pokud hrdina nezemřel v boji, pak následuje útěk. Za každý level se zvyšuje šance, že hrdina uteče z prohraného boje. Pokud je útok či obrana země úspěšná, hrdina neutíká. Hrdina při útěku může utéci pouze do sousední země v pořadí: země hráče, země člena aliance, nezávislá zem. Pokud není žádná kolem, je zajat automaticky. Smlouvy o volném průchodu nepoužívá. Nemá význam vylepšovat level útěk nad 35%, i tak existuje malá šance, že hrdina bude zajat.

Kradení

Hrdina krade při všech typech útoků, které byly úspěšné. Tato vlastnost neplatí na neobsazené země. Za každý level se zvýší o +1 procento částka ukradená soupeři. Level kradení zvyšuje hrdinovi šanci vniknout do krypty.

Destrukce

Platí pro vojenský útok plenivý. Za každý level se zvýší o +1 procento počet zbouraných domů soupeři. Hrdina se musí útoku osobně účastnit. Level destrukce zvyšuje hrdinovi šanci vniknout do krypty.

Stavitel (nová schopnost)

V zemi, kde se nachází hrdina hráče, je sleva z ceny každého kupovaného domu o tolik procent, kolik má hrdina vycvičený "level stavitele". Příklad: 10. level stavitel = 10% sleva z ceny domů. Pokud je v zemi více hrdinů hráče, pak se výše slevy sčítá. Maximální výše slevy může být 70%.

Pokud jsou v zemi alianční hrdinové, jejich bonusy se také započítávají, ale jen s poloviční účinností.

Zde máte přehledně v tabulce zobrazeny zkušenosti: tabulka levelů stavitele

Bojeschopnost (byla zrušena!)

Bojeschopnost byla zrušena, již nejde cvičit hrdinu v této schopnosti a také artefakty mají vlastnost bojeschopnost zrušenou. Tento level se využije pouze v akčních ligách (1a, 2Aa, ...)! V klasických ligách je k ničemu. V zemi, kde je hrdina, se zvyšuje každým přepočtem bojeschopnost vojska o tolik procent, na kolikátém levelu je hrdina vycvičen.

Přeskočení (přelet) země (speciální schopnost)

Někteří vzácní hrdinové (například sova Warowl) mohou využít svou speciální trvalou schopnost přeskakovat (přelétat) země na mapě. Funguje to podobně, jako kdyby měla země kde stojí hrdina s přeskakovanou zemí uzavřenou smlouvu Volný průchod. Pozor, hrdina nemůže při přeskoku útočit, lze ho pouze přesunout, takže dobýt neutrálku či vyplenit vzdálenou zemi nelze. Pozor, smlouva mír blokuje přeskok, takže hrdina nemůže do cílové země skočit. Ale pokud vede do cílové země ještě další cesta přes jinou "nezamírovanou" zemi, tak samozřejmě hrdina skočit může. Smlouva volný průchod neprodlouží skok o 2 země.

Hrdina se může pomocí přeskoku rychleji pohybovat po mapě a hasit tak problémy, jak v útoku, tak v obraně, na velkém území. Také může rychleji vybírat krypty a mnohem lépe uteče z případného obklíčení do zázemí.Pozor, každý obyčejný hrdina, který si obleče artefakt Sedmimílové boty, získá stejnou schopnost přeskoku jako speciální hrdinové! Artefakt nelze koupit v aukci a nelze ho opravovat, takže se po odehrání 100 herních dní rozpadne.

Bonusy hrdinů vůči jiné rase

Pokud má hrdina bonus proti rase na kterou právě útočí, bude útok silnější (bonus se počítá +20% z útočné síly vojska; neplatí na neutrální země).
Pokud je země, ve které se nachází hrdina, napadena rasou, na kterou má hrdina slabost, bude obrana země slabší. (sníží se o 20% obranná síla vojska, ne staveb).

Životy hrdiny

Hrdina má omezený počet životů, za každý neúspěšný útok, obranu a útěk se ubírá hrdinovi jeden život! Hrdinovi přibude život vycvičením levelu přežití. Má-li hrdina nula životů, riskuje smrt při prohraném boji. Více viz. vlastnost Přežití.

Věk hrdiny

Za každých 24 hodin, kdy je hrdina v lize se mu připočítává k věku +1 den.

Pohyb hrdiny po mapě

Hrdina se přesouvá stejně jako vojsko. Jeho specialitou je, že nepotřebuje volné domy. Další zvláštností je, že se může přesouvat po nezávislých zemí, po zemích aliančních kolegů, a nadále zůstává původnímu majiteli. Pokud je hrdina v zemi aliančního kolegy, bonusy na obranu, magickou obranu a sílu kouzla se započítávají členu aliance, jako by byl hrdina jeho (s 50ti% postihem bonusu, při lichém levelu platí menší hodnota). Pokud člen aliance vystoupí z aliance, hrdina na jeho území nepadne do zajetí, dál zůstává původnímu majiteli, pokud se nepohne. Otázkou je, bude-li mít hrdina volnou cestu zpět na území svého majitele.

Jak se sčítají bonusy více hrdinů v jedné zemi

Je-li v jedné zemi více hrdinů (například tvůj hrdina a hrdina člena tvé aliance), pak se bonusy sčítají, což je výhodné například pro obranu země, nebo vyšší sílu kouzel, má-li hrdina bonus na sílu kouzla (alianční hrdina má postih 50% na vlastnosti, při lichém levelu platí menší hodnota).

Zajmutí hrdiny

Hrdina je zajat soupeřem, pokud přežil prohraný boj a nepodařilo se mu utéct. Zajatý hrdina je na mapě zobrazen v kleci. Z klece vyleze hrdina až na konci ligy, když je liga dohraná. Vyleze z klece a stane se služebníkem hráče, který ho zajal. S hrdinou nemůže nikdo manipulovat, hrdina se nemůže přesunout. Pokud původní vlastník hrdiny abdikuje z ligy a nechá tak hrdinu napospas, je hrdina ztracen a zůstává v kleci v lize. Pokud hráč zajal hrdinu soupeři a poté abdikuje z ligy před tím, než bude liga dohraná, ztrácí hrdinu a hrdina zůstává v lize zajat neutrální zemí.

Osvobození hrdiny

Hrdinu může osvobodit jen majitel či člen aliance. Člen aliance ho nezíská do svého majetku, hrdina dál patří původnímu majiteli. Hrdinu lze osvobodit jen dobyvačným útokem. Pokud hrdinu nikdo neosvobodí do konce věku ligy, propadá hrdina nastálo do majetku věznitele. Pokud je to nezávislá zem, hrdina zemře (žízní v kleci). Následující den je možné hrdinu odkoupit v aukci.

Smrt hrdiny

Pokud hrdina prohrál boj (je jedno zda útok či obranu země), ztratí vždy 1 život. Jestliže hrdina již ztratil všechny životy, rozhoduje o smrti náhoda a hrdina může s velkou pravděpodobností zemřít. Level přežití toto riziko snižuje. Pokud je hrdina zajat a na konci věku zůstal v kleci v nezávislé zemi, tak zemře žízní. Pokud vám zemře hrdina nebo je zajat, nepřijdete o zbývající výcviky, které jste nepoužili, ty vám zůstanou. Takže když koupíte dalšího hrdinu, můžete je použít.
Po ukončení ligy jsou mrtvému hrdinovi sníženy všechny zkušenosti a levely o 20% a level přežití o 50%. Jsou mu doplněny životy podle úrovně levelu přežití. A je automaticky přesunut do aukce, kde zůstane max. 14 dnů a pak je navždy smazán. Během této doby ho může libovolný hráč, má-li dostatek DE-kreditů koupit a hrdina se přesune na konci aukce tomuto hráči do pekla. Původní majitel dostane kompenzaci 30% z ceny prodaného hrdiny.

Abdikace hráče z ligy

Pokud byl hráči zajat hrdina (je v kleci), hráč nesmí abdikovat či se přesunout do jiné ligy, jinak hrdinu ztratí! Dále pokud hráč abdikuje z ligy předtím než byla liga dohraná, nemá nárok na chycené hrdiny. Pokud jeho hrdina není zajat, může hráč abdikovat z ligy a hrdina se přesune s hráčem do pekla bez jakéhokoliv postihu. Stejné to je i s přesunem do jiné ligy.

Darování hrdiny jinému hráči

Darování hrdiny jinému hráči je možné jedině v případě, že hrdina je v pekle, tj. nesmí být v lize. Obdarovaný hráč dostane darovaného hrdinu opět do pekla, ne do ligy.

Povolání hrdiny

Existuje osm povolání hrdinů + jedno speciální - "Hrdina pro nováčky", které má nejhorší vlastnosti.
Každé povolání má své výhody i nevýhody. Povolání určuje, zda-li bude vycvičení hrdiny stát hodně zkušeností nebo málo. Například vycvičit z bojovníka mága bude jistě dost náročné na počet zkušeností. Je na hráči, jakého hrdinu si koupí a co bude hrdinovi cvičit.

Tabulka ceny levelů hrdinů

První číslo ve sloupci je zkušenost k výcviku, kterou hrdina musí nasbírat, aby získal daný level. Druhé číslo ve sloupci je velmi důležitá hodnota: exponent - rychlost růstu potřebné zkušenosti k výcviku pro další levely. Čím menší je, tím lépe, protože hrdinovi se málo zdražují další levely. Méně důležitým vlastnostem se levely zdražují málo (např. level kradení), jiným naopak rychle (útok, síla kouzla).

Příklad z tabulky: kolik bude stát čtvrtý level "Síla kouzla" pro povolání hrdiny Bojovník (útočník)?
Dle tabulky potřebuje hrdina zkušenost k výcviku prvního levelu síly kouzla 600 a exponent má 4,2.
Pojďme počítat: umocňuje se vždy (hodnotou levelu - 1):
  1. level: 600 + 0^4.2 = 600
  2. level: 600 + 1^4.2 = 601
  3. level: 600 + 2^4.2 = 618
  4. level: 600 + 3^4.2 = 700 zkušeností

Jak získat unikátního Stříbrného/Zlatého/Černého dráčka

V kryptě Dračí brloh , která se objevuje ve vyšších ligách, je možné získat dračí části a oživit si speciálního hrdinu Stříbrného dráčka, který pak jde dále "povyšovat" zlatými částmi na zlatého a černými na nejsilnějšího Černého dráčka. Více je napsáno u krypty Dračí Brloh.