Krypty

Krypty jsou místa na mapě, které mohou prozkoumávat pouze hrdinové. Objevují se na mapě vždy 5. herní den (v akčních ligách je jinak) a v hlášení je napsáno kolik. V kryptách může hrdina nalézt artefakty, zlato, manu, opravit si artefakt a nebo získat level k některé vlastnosti.

Ale na druhou stranu se může v kryptách poškodit artefakt, ztratit život či ztratit level k některé vlastnosti (neplatí u krypty s nebezpečností žádná).

Speciální krypty jsou Magická truhla a Dračí brloh, ve které může hrdina získávat dračí části a oživit si tak silného hrdinu dráčka.

Jak se vniká do krypty

V klasických ligách má hrdina tři pokusy na den vniknout do krypty. V akčních ligách má hrdina jediný pokus za přepočet.

Pokud je hrdina v zemi, kde je neprozkoumaná krypta, zobrazí se v okně hrdiny odkaz "Prozkoumat kryptu".

Šance hrdiny, že se mu podaří vniknout do krypty

Čím je vyšší nebezpečnost krypty, tím obtížnější je vniknout do krypty. Šanci vniknout do krypty zvyšují vlastnosti hrdiny destrukce a kradení, proto je trénuj! Má-li hrdina artefakt zvyšující tyto vlastnosti, zkontroluj ho před pokusem vniknout do krypty, zda-li ho má nasazen. Pomůže to.

Přehled krypt

Název Plná Otevřená Nebezpečnost Ligy Popis
Magická truhla žádná všechny ligy ze tří libovolných artefaktů vykouzlí hrdinovi jeden lepší
viz. odstavec pod tabulkou dole
Zatuchlá hrobka žádná všechny kromě vyšších zcela bezpečná
Podzemní svatyně malá čtyřkové ligy a vyšší  
Elfí krypta střední trojkové ligy a vyšší  
Králův hrob velká dvojky, 1 a K1  
Trpasličí bludiště velká dvojky, 1 a K1  
Zamčená jeskyně velká dvojky, 1 a K1  
Skrytá kovárna velká dvojky, 1 a K1 velká šance na opravu
Dračí brloh extrémní dvojky, 1 a K1 zde hrdina získává dračí části pro oživení hrdiny dráčka a jeho povyšování, viz. Oživení dráčka
Sídlo bohů extrémní 1, K1 a 1a  
Pokladnice Dark Elfa extrémní 1, K1 a 1a nejlepší artefakty

Kolik krypt se objeví na mapě 5. den?

Liga Počet krypt na mapě
Klasická liga (bez klíče) 3 krypty v každé oblasti mapy
Klasická liga v jediné oblasti (klíčová) podle sedmizemičkových hráčů
za každého hráče se sedmi a více zeměmi jedna krypta, pokud je ve hře 4 a více hráčů, tak +2 krypty navíc
Klasická liga (klíčová) 0 až 70 vyšších krypt - podle počtu sedmizemičkových hráčů
Exponencionálně podle počtu hráčů (ne poslů) se 7. a více zeměmi.
Při 20 hráčích 13 krypt, při 26 hráčích 23 a při 40 hráčích 70 krypt!
Klasická liga K-čková (klíčová) 0 až 61 vyšších krypt - podle počtu sedmizemičkových hráčů
Exponencionálně podle počtu hráčů (ne poslů) se 7. a více zeměmi.
Při 20 hráčích 18 krypt, při 26 hráčích 34 a při 32 hráčích jich je 61!
Klasická liga - mapa se 4 oblastmi) 0 až 30 vyšších krypt - podle počtu sedmizemičkových hráčů
Exponencionálně podle počtu hráčů (ne poslů) se 7. a více zeměmi.
Při 8 hráčích 7 krypt, při 16 hráčích 20 a při 20 hráčích 30 krypt!
Akční ligy (klíčové i bez klíče) 9 vyšších krypt
Akční ligy v jediné oblasti mapy 1 krypta


Speciální krypta Magická truhla - vyrábí artefakty

Tato vzácná krypta má jiný účel než ostatní krypty. Obsahuje magickou truhlu, která umí přeměnit tři zvolené artefakty hrdiny na jeden lepší. Hráč zvolí tři artefakty, které chce obětovat na výrobu nového a klikne na tlačítko vyrobit artefakt. Okamžitě zjistí výsledek. Čím kvalitnější jsou vstupní artefakty, tím kvalitnější bude výsledný artefakt.
Magické truhla hrdinu neohrožuje, ale je zde malé riziko, že se truhla porouchá a hráč místo artefaktu získá hromádku popela. Je zde také šance, že hrdina získá z průměrných artefaktů velice silný artefakt. Za použití magické truhly hrdina získává 100 zkušenosti (v akční lize 20).

V ligách, kde není třeba k registraci klíč, lze vložit do truhly pouze laciné sety Zbrojnoš, Skřet a Legionář!
Název Plná Otevřená Nebezpečnost Ligy Popis
Magická truhla žádná pro hrdinu větší četnost ve vyšších ligách vyrábí artefakty


Krypta Dračí brloh , oživení Stříbrného/Zlatého/Černého dráčka

Tato speciální krypta má jiný účel než ostatní krypty. Umožňuje hráči "poskládat" hrdinu dráčka, a ten je silnější než klasičtí hrdinové (viz přehled hrdinů).
Dračí brloh obývá drak, odvážný hrdina se s ním může utkat a pokud ho zabije, získá jednu z osmi dračích částí. Pokud hrdina získá všech osm dračích částí stejné barvy (set), může oživit stříbrného dráčka jako svého nového hrdinu se skvělými parametry a který jde poté dále vylepšovat dračími částmi na zlatého a poté na nejsilnějšího černého dráčka.
Protože dračí části nejdou převádět mezi hrdiny a ani koupit, doporučení je si zvolit jednoho svého hrdinu jako "sběrače částí" a pouze s ním prozkoumávat dračí brlohy. Pozor, hrdina může přijít v boji o život či se mu poškodí artefakt podobně jako v jiných kryptách!

Krypty Dračí brloh se objevují na mapě klasických vyšších lig za klíč (v akčních ne) až 5. herní den! Jejich počet je podle počtu zaregistrovaných hráčů v lize, na každé tři hráče jedna krypta, horní limit je omezen na 16 dračích brlohů.
Obrázek Název hrdiny Popis
   Stříbrný dráček Jakýkoliv hrdina může navštěvovat Dračí brlohy a získávat Stříbrné dračí části.

Až bude mít hrdina kompletní stříbrný dračí set, může oživit Stříbrného dráčka (viz přehled hrdinů). Ten se objeví v téže zemi, kde stojí hrdina. Dráček má dva životy, 3000 zkušeností, útok = 8, obrana = 5, bonus na rasu Barbary. Slabost na rasu nemá žádnou. Výhodou je, že jeho povolání je "Extra válečník (útočník)", to znamená že se velice rychle cvičí (stejně jako trofejní dráček) a může dosáhnout teoreticky mnohem vyšších levelů nežli klasičtí hrdinové.

Pokud bude oživený Stříbrný dráček bojovat s draky v Dračích brlozích, bude získávat ne stříbrné, ale zlaté dračí části! Až získá kompletní set, přemění se na zlatého dráčka, který má mnohem lepší parametry.
Zkušenosti, životy, levely a artefakty mu zůstávají po přeměně zachovány.
   Zlatý dráček Vylepšený dráček, který se proměnil díky kompletnímu zlatému dračímu setu ze Stříbrného na Zlatého dráčka.

Má parametry útok = 9, obrana = 10, bonus na rasu Barbary. Slabost na rasu nemá žádnou.

Pokud bude Zlatý dráček bojovat s draky v Dračích brlozích, bude získávat ne stříbrné, ne zlaté, ale černé dračí části! Až získá kompletní černý set, přemění se na Černého dráčka, který má mnohem lepší parametry.
Zkušenosti, životy, levely a artefakty mu zůstávají po přeměně zachovány.
   Černý dráček Černý dráček je poslední a nejvyšší možná přeměna stříbrného => zlatého dráčka. Dále už povýšit dráčka nejde. Nicméně, možná bude do hry zavedeno jedno překvapení, a pak půjde i on možná vylepšovat...

Má parametry útok = 10, obrana = 15, bonus na rasu Barbary. Slabost na rasu nemá žádnou.