Smlouvy

Každá země může uzavřít s každou sousední zemí jednu smlouvu. Je jen na tobě, jaké smlouvy nastavíš. Pokud je sousední země v držení jiného hráče, pak záleží, zda-li smlouvu přijme či ne.
Jednorázově jde vypovědět smlouvu buď nastavením "Smlouva zrušena" a nebo "Válkou".

Jakou smlouvu mám nastavit?

Smlouvu "Válka" nastav u těch zemí, které chceš napadnout, jinak budeš útočit s postihem, protože tvůj útok bude automaticky slabší o 30%! Pokud bráníš své země před nepřítelem, propoj je "Vojenskou smlouvou", budou si pomáhat bránit. Své země v zázemí propoj "Obchodními smlouvami", zvýší to příjem zlatých. Pokud si nejsi jistý, zda-li má sousední hráč přátelské úmysly, ale nechceš mu vyhlásit válku, nabídni mu smlouvu "Mír", pokud ji přijme, nebude tě moci z této země napadnout.

Kdy začne smlouva platit?

Pokud mezi dvěma zeměmi nebyla nikdy uzavřena žádná smlouva, tak první uzavřená smlouva platí okamžitě. Pokud smlouvu změníš na jinou, původní smlouva stále platí až do konce herního dne (do přepočtu) a teprve poté začíná platit nová (po přepočtu). Výjimkou je vojenská smlouva, která platí okamžitě.

Podrobný popis všech smluv

 • Válka
  Pokud chceš zaútočit na sousední zemi, je výhodné jí předem vyhlásit válku. Pokud není válka platná, útočná síla tvého útoku bude mít postih 30%!
 • Obchodní
  Zvyšuje příjem zlatých zemím, které ji uzavřely (o 18% v případě, že obě země mají stejný počet obyvatel). Vzájemný příjem zemí z obchodní smlouvy se porovnává podle počtu obyvatelstva, ne podle staveb či ostatních obchodních smluv.
 • Magická
  Zvyšuje příjem many zemím, které ji uzavřely. Je to oboustranně 20% vyprodukované many sousední země.
 • Vojenská
  Země si pomáhají vzájemně s obranou před útoky. 30% obranné vojenské síly země přijde té druhé zemi na pomoc. Pozor, 30% se počítá pouze z obranné síly vojáků, nezapočítávají se pevnosti a stavby. Vojenská smlouva platí okamžitě po uzavření.
 • Mír
  Tato smlouva nemá žádný ekonomický přínos, její výhoda spočívá v tom, že země, které mají mezi sebou uzavřenou smlouvu Mír, se nemohou vzájemně vojensky napadnout. Nelze vůbec poslat útok a také nelze poslat útok skrze smlouvu volný průchod z třetí země. Pozor na chyták, nepřítel může odeslat útok a hned poté nabídnout mír - ten ale začne platit až následující den, takže v den uzavření ještě nebezpečí útoku trvá!
 • Volný průchod
  Zvyšuje počet zemí, které můžeš napadnout. Uzavřeš-li volný průchod se sousední zemí, tvé vojsko může napadnout další země přes tuto sousední zemi. Nebo můžeš rychle přesouvat vojsko ze zázemí na frontu. Smlouvy Volný průchod nelze zřetězovat, útočit lze vždy maximálně ob jednu zemi, dále ne. Vzdáleným zemím nejde vyhlásit válka, proto je útok vždy slabší o 30%.
 • Smlouva zrušena
  Jediná možnost jak zrušit tobě nevyhovující smlouvu bez toho, aby jí odsouhlasil soupeř. Kromě války, ta zrušit touto smlouvou nelze! Tato smlouva nemusí být potvrzena druhou stranou. Pokud tuto smlouvu použiješ, platnost původní smlouvy skončí až následující den.