Vojenské útoky

Z okna vojsko se kliknutím na druhou záložku přepneš na stránku vojenských útoků, viz obrázek.

Pravidla útočení, na jaké země mohu útočit?

Útočit můžeš pouze do sousedních zemí, které mají s tvojí zemí společnou hranici!

Pokud máš se sousední zemi uzavřenu smlouvu "Volný průchod", tvé vojsko může poslat útok přes tuto zemi na další země.

Na krajích mapy jsou portály, a pokud vlastníš zemi s portálem, můžeš zaútočit skrze portál na opačný konec mapy.

Poslání útoku

Před odesláním útoku se ujisti, zda-li jsi zemi, kterou chceš napadnout vyhlásil válku. Pokud není zemi vyhlášena válka (viz smlouvy), útok je o 30 procent slabší!

Na stránce "posílání útoků" zvol počet vojáků (+ hrdinu), kteří půjdou do útoku. Zvol cílovou zemi, na kterou chceš zaútočit, útok zadej dobyvačný a odešli vojsko. Pod oknem se zobrazí útok a jeho síla. Bude-li síla tvého útoku větší než obrana země, kterou jsi napadl, tak po přepočtu bude země tvoje.
V Hlášení budeš mít napsáno, jak útok dopadl.

Jak velký má být útok?

Určitě co možná největší, neboť soupeř může ve své zemi naverbovat vojsko a ty to na mapě nevidíš. Síla jeho vojska (ale i tvého - to vidíš hned!) se zobrazí na mapě až po přepočtu. U neobsazených (prázdných) zemí stačí síla útoku o něco menší, než je celková síla země.
Například nultý den stačí v klasické lize síla útoku 49 a v akčních ligách síla 39. Pokud má země bonus na obranu, pak o něco více! Další den síly zemí vzrostou, útoky musí být větší. Občas se vyplatí seslat do země kam útočíš kouzlo Spokojenost, v zemi rychle poroste počet obyvatel a umožní ti zverbovat další vojáky a posílit vojsko k dalšímu útoku či obraně.

Kdy se útok vyhodnotí

V klasické lize o půlnoci, v akční lize je čas vyhodnocení napsaný pod útokem.
Je jedno, jestli pošleš útok ráno nebo těsně před půlnocí, protože pořadí vyhodnocení útoků je náhodné.
První tři dny jsou všichni hráči v ochranném poli a nelze na jejich země útočit a kouzlit!

Příklad počítání útoku

Příklad: pošleš do útoku 20 vojáků, každý s útočnou silou 3. Výsledná síla útoku je 20 * 3 = 60 (pokud byla zemí vyhlášena válka).
Napadenou zemi brání 10 vojáků, každý s obrannou silou 4, síla obrany je 10 * 4 = 40. Navíc je v zemi 10 obyvatel, každý brání silou 1, takže dohromady silou 1 * 10 = 10.
Celková síla obrany je 40 vojáci + 10 obyvatelstvo = 50.
Síla útoku 60 je větší než síla obrany 50 a proto by tvé vojsko zvítězilo a země by byla tvá.
Hned několik vychytávek na počítání útoků (a nejen jich) najdeš na úvodní stránce v sekci "Stránky o Dark Elfovi", ale dej pozor, jedná se o neoficiální stránky a ne vše, co tam píšou musí být pravda!

Typy možných útoků

  • Dobyvačný útok: zvítězíš-li, získáš zemi soupeře. Pozor, zemi bude bránit i obyvatelstvo (každý silou 1)!
    Ztráty vojsk jsou velké na obou stranách. Při dobytí země se zboří 10 procent domů a zemře většina obyvatelstva. Tvá armáda zůstane v dobyté zemi, pokud je v ní dostatečný počet volných domů. Není-li, přebytek vojáků se vrátí zpět do výchozí země. Úspěšný dobyvačný útok ti zvedá hodnost (pokud má soupeř alespoň poloviční počet zemí co ty) a neúspěšný ti hodnost snižuje.

  • Plenivý útok: lépe prochází obranou země, protože na rozdíl od dobyvačného útoku se nezapočítává do obrany obyvatelstvo. Zvítězíš-li, zboříš 30% domů a veškeré stavby v zemi soupeře. Ztráty vojsk jsou menší nežli v dobyvačném útoku. Vojáci si odnesou maximálně 1/4 (25%) zlatých a many z ceny domů a staveb, které zboří. Záleží na síle útoku, zdali se jim podaří vše odnést. Čím silnější je útok, tím toho více unesou. Unesou zlatých = 10 x síla útoku, unesou many = 1 x síla útoku. Hrdina pomáhá tak, že level destrukce zvýší počet zbořených domů a level kradení zvýší podíl zlatých a many z ceny domů a staveb = zvýší sumu k odnesení. Plenivý útok nezvyšuje a ani nesnižuje hodnost.

  • Přesun vojsk: přesune vybranou část tvé armády do jiné země. Pozor! V cílové zemi musí být dostatečný počet volných - neobydlených domů, jinak nelze vojsko přesunout!
    Cílová země musí být tvá nebo nezávislá. Přesouvaní vojáci ten den nebrání ani domovskou zemi, ani cílovou zemi, protože vojáci dorazí až po skončení útoků. Proto je zde riziko, že země bude dobyta a přesouvaní vojáci přejdou k nepříteli.